Over ons

Wie zijn wij

Wij zijn een groep Christenen die onderdeel uitmaakt van de wereldwijde
gemeente van Christus; een christengemeente. Hiermee zijn wij naamdragers van onze Redder en enige Leidsman Jezus Christus, de Zoon van God.

De naam Live! (als in ‘live gezongen’) betekent het volgende:
1. …geeft aan dat Jezus echt in ons midden is. Jezus leeft en wij kunnen een
levende relatie met Hem hebben; niet ‘gemaakt’ of ‘van horen zeggen’, maar daadwerkelijk zelf Zijn aanwezigheid ervaren in elk facet van je leven (Mat. 18:20);

2. …betekent: leven, in leven; levendig; krachtig; actief; gloeiend; onder spanning (Wolters Ster Woordenboek E-N). Hier draait alles om: leven. Jezus is het leven, Hij geeft ons leven en Hij leert ons wat leven is in de volle betekenis van het woord (Joh. 10:10 en 14:6, Gal. 2:20);
3. …is de afkorting van Liefde, Intimiteit, Vrijheid, Expressie. Dit zijn belangrijke kenmerken van deze gemeente en het zijn de meest wezenlijke dingen waarmee het leven haar betekenis krijgt. En daar gaan wij samen helemaal voor (Deut. 6:5); vandaar het uitroepteken!

Wat is ons doel?
Het doel en de specifieke roeping van deze gemeente is:
• God liefhebben met alles wat in ons is en onze naaste als onszelf;
• het evangelie van Jezus Christus uitdragen door een leven van aanbidding;
• een zo groot mogelijke ontplooiing van gaven, talenten en persoonlijkheid door de kracht van de Heilige Geest.

Financiële jaarverslagen