Kinderwerk

Live!Kids

…..zei Jezus; “Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij Mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.” En nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok Hij weer verder.
Mattheus 19:14-15

Kinderwerk schilderen

De kinderen mogen in vrijheid en zonder belemmering bij Jezus komen.
Kinderen zijn onderdeel van een gezin. De gemeente is Gods gezin.
Een gezin waar iedereen zichzelf mag zijn en zich thuis mag voelen.
We vinden het belangrijk dat in Christengemeente Live de kinderen onderdeel zijn van de gemeente en zich thuis kunnen voelen.

Daarom hebben de kinderen hun eigen kinderdienst tijdens de gewone zondagochtend diensten, waar er speciaal aandacht wordt gegeven aan de kinderen door één van onze gemotiveerde kinderwerkers. We vinden het belangrijk dat de kinderen op hun eigen niveau leren over God, Jezus en de Heilige Geest.
Naast het Bijbels onderwijs is er ook ruimte voor spel en ontspanning.

Kinderwerk werkjes

We hebben het kinderwerk verdeeld in twee groepen:
1. Jongste-groep: leeftijd t/m groep 2 van de basisschool
In deze groep worden de Bijbelverhalen verteld naar aanleiding van de methode van Promiseland. Er wordt geknutseld en natuurlijk lekker gespeeld.

2. Oudste-groep: leeftijd groep 3 t/m groep 8 van de basisschool.
Ook in deze groep gebruiken we de methode Promiseland, waardoor de kinderen steeds meer leren over de Bijbel. De verhalen worden verwerkt door korte lesjes of in knutselwerkjes.  Uiteraard is er tijd voor veel lol en spelletjes.

Kinderwerk groep

Je bent van harte welkom in een van onze Live!Kids groepen.