Kinderwerk

Live!Kids

…..zei Jezus; “Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij Mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.” En nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok Hij weer verder.
Mattheus 19:14-15

Kinderwerk schilderen

De kinderen mogen in vrijheid en zonder belemmering bij Jezus komen.
Kinderen zijn onderdeel van een gezin. De gemeente is Gods gezin.
Een gezin waar iedereen zichzelf mag zijn en zich thuis mag voelen.
We vinden het belangrijk dat in Christengemeente Live de kinderen onderdeel zijn van de gemeente en zich thuis kunnen voelen.

Daarom hebben de kinderen hun eigen kinderdienst tijdens de gewone zondagochtend diensten, waar er speciaal aandacht wordt gegeven aan de kinderen door één van onze gemotiveerde kinderwerkers. We vinden het belangrijk dat de kinderen op hun eigen niveau leren over God, Jezus en de Heilige Geest.
Naast het Bijbels onderwijs is er ook ruimte voor spel en ontspanning.

Kinderwerk werkjes

We hebben het kinderwerk verdeeld in drie groepen:
1. Jongste-groep: leeftijd 2 t/m 6 jaar. Er wordt geknutseld en natuurlijk lekker gespeeld. Daarnaast wordt uiteraard op een eenvoudige manier verteld over de Here Jezus.

2. Middelste-groep: leeftijd 7 t/m 12 jaar.  Invulling van de activiteiten vindt plaats na onderling overleg met welk thema er voor een bepaalde periode gewerkt gaat worden. We proberen de geloofsoverdracht op een praktische en inzichtelijke wijze over te brengen. Dit doen wij door korte lesjes of in knutselwerkjes.  Uiteraard is er tijd voor veel lol en spelletjes.

3. Tieners: leeftijd 13 t/m 15 jaar. Zij komen om de week op vrijdagavond bij elkaar in de Livingroom. De start is om 19.30 en we stoppen om 21.30 uur. Tijdens deze avonden zijn er allerlei activiteiten die de jongeren zelf hebben aangedragen. Daarnaast komen zij om de week op zondagmorgen in de kerk bij elkaar.

4. Naast de tieners is er ook een huiskring waar zo’n 10 jongeren in de leeftijd tussen 17 en 25 jaar bij elkaar komen. Zij doen dit twee keer per maand op de maandagavond. Daar krijgen zij bijbels onderricht en is er veel ruimte voor gesprek.