Jezus

Maar wie was deze Jezus eigenlijk?

beeld

Zijn naam wordt eerbiedig gefluisterd en als vloek uitgeschreeuwd. In zijn naam zijn onschuldigen vermoord en hebben hongerigen te eten gekregen. Als er één naam is die de afgelopen millennia, te pas en te onpas, geklonken heeft, dan is het de naam ‘Jezus’.

Hoe je het ook wendt of keert, je kunt niet om Jezus heen. Maar wie was deze Jezus eigenlijk? Een timmerman? Een wijze profeet? De Zoon van God? En wat had Zijn leven te betekenen?
Was hij het ultieme voorbeeld van liefde en zelfopoffering? Of een Joodse rebel die een tragische dood stierf aan een Romeins kruis?

Dit onderdeel van de site is volledig toegewijd aan het onderwerp wie Jezus is en wat Hij voor jou kan beteken. Wil je verder lezen klik dan hier of kies uit de verschillende onderdelen:

Meer vragen dan antwoorden.

Als het gaat over Jezus hebben we vaak meer vragen dan antwoorden. Bijna tweeduizend jaar geleden werd Jezus geboren in een kleine Joods gemeenschap.
Hij kwam uit een arm gezin, behoorde tot een minderheidsgroep en woonde in één van de kleinste landen ter wereld.
Hij werd ongeveer drieëndertig jaar; zijn openbare optreden beperkte zich slechts tot de laatste drie jaren en eindigde met Zijn gruwelijke dood aan een Romeins kruis.En toch herinnert vrijwel de hele mensheid zich hem nog steeds.
Aan H.G. Wells, de beroemde geschiedkundige werd gevraagd welke persoonlijkheid de meest blijvende indruk heeft gemaakt op de geschiedenis. Hij antwoordde: ‘Als de grootheid van een mens wordt beoordeeld naar historische maatstaven, staat Jezus bovenaan.’

Waarom was Hij zo invloedrijk

Waren het de drie jaren waarin Jezus met een groepje leerlingen door Israël trok terwijl hij vertelde over God en wonderen deed?
Toch heeft de wereld veel meer wonderdoeners gekend die over God spraken. Daarin was Jezus verre van uniek.
Was het dan misschien de gruwelijke dood die hem de status van martelaar gaf, waardoor mensen hem gingen vereren? Ook die uitleg is niet zonder problemen.
In de tijd van Jezus alleen al waren er duizenden Joden die voor hun geloof stierven. Maar dat zijn over het algemeen naamloze helden gebleven.

Hoe verklaren we het succes van Jezus

Een logische stap is om te kijken wat Jezus over zichzelf te zeggen had. Waarom was hij volgens zichzelf op deze aarde?
De evangelisten Markus en Mattheüs hebben de volgende woorden van Jezus bewaard: ‘Want ook de Mensenzoon (een naam die Jezus alleen voor zichzelf gebruikte) is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
Het succes van Jezus heeft inderdaad met Zijn dood te maken. Maar Zijn dood was geen tragische martelaarsdood. Jezus kwam juist om te sterven!
Jezus zelf geloofde dat hij de zoon van God was, die naar de aarde gekomen was om te sterven voor de zonden van de mensheid.
Iedereen die in Hem gelooft wordt vergeven van alles wat Hij ooit fout deed en mag daardoor met God leven (de evangelist Johannes schrijft dit in hoofdstuk 3 vers 16).
Jezus is zo succesvol omdat hij de weg naar God de Vader vrijmaakte door Zijn dood. Hij zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.’ (Joh. 14:6)

Deze verklaring voor het ‘succes’ van Jezus wordt door veel mensen direct afgewezen. Hoe kunnen we iemand geloven die claimt de zoon van God te zijn.
Zo iemand is of een leugenaar of een gestoorde. Maar toch strookt zij het beste met het bewijs van de geschiedenis.
Miljoenen mensen hebben door de eeuwen heen ervaren dat Jezus’ woorden niet de woorden van een leugenaar of geesteszieke waren, en dat geloof in Jezus hen werkelijk dicht bij God de vader brengt.

Er is nog één ultiem bewijs van het feit dat Jezus’ woorden de waarheid waren.
Jezus bleef niet dood. Na drie dagen stond hij op uit de dood en liet hij zich zien aan vrienden en onbekenden.
Tot op de dag van vandaag is er geen goede verklaring gevonden voor het lege graf. Honderden mensen zagen de opgestane Jezus. En nu leeft Hij bij de Vader om iedereen te zegenen die in Hem gelooft. Diegenen zullen eeuwig leven met Hem.

Als we aannemen wat Jezus over zichzelf zei en geloven dat hij opstond uit de dood is Jezus ten diepste het antwoord.

Het antwoord van God op een wereld die zichzelf kapot maakt. Het antwoord op een leven dat ten onder dreigt te gaan door pijn en egoïsme. Niet een antwoord, maar het antwoord. In een wereld waarin je alles mag geloven en denken, behalve dat je de waarheid kent, houden wij bewust vast aan Jezus als de waarheid. Niet omdat we onszelf intelligenter of hoger achten dan anderen, maar simpelweg omdat we de helende kracht van Jezus’ offer in ons leven hebben ervaren. God stuurde Hem om jouw zonden weg te nemen en jouw leven te veranderen.

Wil je Jezus leren kennen
bidden

Als je Jezus wilt leren kennen en je zonden, hoe erg ook, wilt laten wegwassen, bid dan het volgende gebed:

‘Jezus, ik wil u leren kennen.Ik wil vragen of u mijn zonden wilt vergeven en in mijn leven wilt wonen. Vanaf nu mag u bepalen hoe mijn leven loopt, want zelf kan ik dat niet. Ik geloof in U.’

Als je meer over Jezus wilt weten, bezoek dan eens een kerk in je omgeving of lees het boekje ‘Jezus, feit of fictie?’ van Josh McDowell. (ISBN: 9050307906)